ANLB Check

Stap 3 van 4

 


STAP 3: Bekijk de beheerpakketten

In de beheerpakketten staan alle beheermaatregelen beschreven met de bijbehorende pakketvoorwaarden. Hier moet u zich aan houden wanneer u daadwerkelijk een beheercontract met ons wil afsluiten. Juist deze set van maatregelen draagt bij aan een verbetering van de biodiversiteit.

 

  1. Download het overzicht beheerpakketten voor beheerjaar 2018.
  2. Zoek het beheerpakket op dat volgens de beheerstrategie mogelijk is en waarin u geïnteresseerd bent.
  3. Neem de voorwaarden en beheereisen goed door. 
  4. LET OP: naast een landschapselement dient u bij voorkeur een botanische gras- of akkerrand of struweelrand te beheren. Bekijk deze pakketten dus ook goed.

 


Voldoen uw percelen/landschapselementen/randen aan de voorwaarden en kunt u zich vinden in de maatregelen en voorwaarden?

 

JA ga naar stap 4  

 

NEE