Akkerranden

  

 Menu akkerranden:
 >  Akkerrand-weide
 >  Akkerbloemen
 >  Plaagdieren
 >  Insecten zoekkaart

 

 

 

 

 

   

In het project "akkerranden" van de VANL-TCW leggen agrariërs akkerranden aan op hun bedrijf. Dit zijn drie tot zes meter brede stroken langs de randen van het gewas, ingezaaid met een- of meerjarige bloemenmengsels. De mengsels zijn zo samengesteld dat ze insecten aantrekken die helpen om plagen in het gewas te bestrijden.

Akkerranden bevatten speciaal gekozen bloemen die veel stuifmeel en nectar bieden. In meerjarige randen kunnen natuurlijke vijanden overwinteren, waardoor deze al vroeg in het seizoen aanwezig zijn en de opbouw van bijvoorbeeld een luizenplaag kunnen voorkomen. Wanneer er natuurlijk beheerde wegbermen en slootkanten aansluiten op de akkerranden, wordt het effect versterkt en kunnen insecten zich makkelijk verplaatsen van de ene akker naar de andere.

 

 

 

 

 

 

 Akkerrandbloemen achter in de tuin