Heesseltsche Uiterwaarden

 

Het gebied van de Heesseltsche Uiterwaarden bevindt zich aan de noordoever van de Waal, tussen de dorpen Heesselt en Opijnen. het is 386 ha groot en wordt in het zuiden begrensd door de Waal een aan de noord-, oost- en westzijde door de winterdijk. Het gebied kenmerkt zich door een open agrarisch landschap, met in het oostelijk deel twee grote zandwinplassen en een voormalig steenfabrieksterrein met insteekhaven. In het noorden en noordwesten bevinden zich diverse plassen en bestaande strangen omringd door ooibos. In het meest westelijk deel ligt een meestromende nevengeul: de Geul van Opijnen. In het gebied staan enkele buitendijkse woningen en er liggen wegen en wandelpaden. Door middel van een sluisje in de zomerkade kan water aan- en afgevoerd worden naar de uiterwaardvlakte tussen de winterdijk en de kade. ter hoogte van de oever van de Waal liggen kribben en een langsdam.


Wat is de taak van de VANL-TCW

Sinds 1 januari 2014 heeft de VANL-TCW het beheer gekregen over de Heesseltsche Uiterwaarden. Een beheer wat door Staatsbosbeheer, in overeenstemming met diverse andere partijen (het Rijk, de Gemeente Neerijnen, Rijkswaterstaat) is vastgesteld. Dit beheer is geregeld in het beheersplan, een omvangrijk document wat aangeeft op welke plaats, welke beheerstaken nodig zijn. De VANL-TCW is hiervan de uitvoerende instantie, die deze beheertaken zal moeten uitvoeren. Dit betekend dat de VANL zelf geen invloed heeft op de beheersdoelen, maar als uitvoerende organisatie de werkzaamheden uit het beheerplan op zal pakken. 
De pachters in de uiterwaarden, die hun percelen pachten van Staatsbosbeheer zijn door onze coördinator bezocht. Met hen zijn op basis van de beheersdoelen op kun percelen afspraken gemaakt over het gebruik van die percelen.
Inzake het beheer en onderhoud van de overblijvende gronden is een plan van aanpak in wording, wat in de eerste maanden van dit jaar gestalte zal krijgen, ook gebaseerd op het beheerplan.

    

 Poel op de HU uitmaaien. Voorjaar 2017