Nieuws hoogstamfruit

Juli 2020

 

Nu genieten we nog van de vakantie maar het wordt straks weer tijd om uw administratie Hoogstamfruit van 2020 bij te werken. Er dienen hiervoor een aantal documenten te worden ingevuld, dit is een jaarlijks terugkerende exercitie. Dit is noodzakelijk om het certificaat van SKAL up to date te houden. Hierin hebben de leden een gemeenschappelijk belang, als er 1 schakeltje ontbreekt wordt het certificaat niet verlengd.

 

Gegevens voor de administratie zijn:

  • Bemesting (biologisch), inclusief verklaring herkomst dierlijke mest, vervoerbewijzen en aankoop/aflever bonnen.
  • Bespuitingen (biologisch), inclusief bonnen van aankoop en certificering bedrijf van aankoop.
  • Beweiding met Skal geregistreerde dieren, inclusief Skalnummer en certificaat.
  • Oogst gegevens, zoals o.a. hoeveelheid geoogste rassen, inclusief verklaring voor levering fruit en afleverbonnen.
  • Kistkaart / Etiketten met adres van de vereniging, perceel en soort fruit
  • Nieuwe aanplant en/of vervanging, (biologisch geteelde bomen), inclusief certificaat leverancier en aankoop gegevens.
  • Aandachtspuntenlijst biologisch beheer.

 

Bovenstaande gegevens zijn essentieel voor de administratie en voor de verlenging van het Skal Certificaat. Zoals al eerder is opgemerkt hebben de leden hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gemeenschappelijk belang. De totale administratie wordt verzameld en geadministreerd door de secretaris van de Afdeling Hoogstamfruit Rivierenland.

 

Audit Skal

De audit van Skal over het jaar 2019 is vanwege de coronacrisis nog niet uitgevoerd. De administratie hiervoor was gereed sinds januari 2020. In de loop van dit jaar wordt de audit over 2019 alsnog uitgevoerd. Een reguliere inspectie van Skal kost ca. € 580,- exclusief extra herinspectie. Het abonnement van Skal kost € 600,-.


De jaarlijkse SKALL-inspectie zal dit jaar 2020 op 10 september plaatsvinden. Enkele leden zullen dan controle krijgen.

 

Afzet fruit

Er zijn dit jaar geen prijsafspraken gemaakt met afnemers van Biologisch fruit met Skal certificaat. Het blijkt dat leden zelf naar mogelijkheden zoeken 

om Skal gecertificeerd fruit af te zetten zoals b.v. aan: Schulp, Lindegaard en verschillende Natura winkels.  Er zijn voldoende mogelijkheden, maar u kunt natuurlijk ook zelf uw fruit laten versappen bij Mobipers te Zoelen zij zijn lid van de vereniging Hoogstamfruit.

 

We hopen op een goede oogst in het jaar 2020, en wensen u daarbij veel succes toe.

 

 

Jan van den Berge

Secretaris HSF