Bladluizen en hun vijand

 

Herkenning van verschillende luizensoorten is in granen niet echt nodig, omdat er geen verschillen zijn in aanpak of gevoeligheden voor maatregelen. Meestal zijn er voldoende natuurlijke vijanden aanwezig, die de luizen onderdrukken.

Akkerranden en slootkanten met veel bloemen trekken veel sluipwespen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes aan. Indien roofvijanden vanuit akkerranden al vroeg in het jaar aanwezig zijn, hebben zij een sterke onderdrukking van luizen tot gevolg.