Het rivierengebied is de moeite waard ……..


 

 

 

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden.

Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV.

Daarnaast heeft onze vereniging een belangrijke rol bij het van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuur- landschapsbeheer.

 

 

 

Wij wensen U een goed 2020 en natuurlijk staat de VANL-TCW dit jaar 2020 weer voor u klaar.

En dat doen de VANL-TCW inmiddels alweer 25 jaar.

Wij danken u voor het vertrouwen en de aangename samenwerking in het afgelopen jaar 2019.

 

  

 

 

 Vrijdag 22 november 2019 zijn de eerste konikpaarden verhuisd uit het Munnikenland naar de Heesseltsche uiterwaarden.

De koniks komen uit het Munnikenland.

Ze gaan door hun begrazing het gebied open en gevarieerd houden.

 

 

 

 

De belastingdienst heeft de VANL-TCW  aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling.
Klik op het logo ANBI voor meer informatie.
           

 


 

 

 

  Volg ons op: