Nieuws: Inrichting Plasdrasperceel

16 januari 2021

De voorbereidingen voor het nieuwe weidevogelseizoen zijn begonnen. Peter van Noord bezig om een nieuw PlasDras-perceel in te richten in het Rijswijkse Veld bij Van Keulen.