ANLBBoeren en natuur gaan heel goed samen 

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daarvoor bestaat er een marktconforme vergoeding.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen 

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u zich tijdens de jaarlijkse voorintekening melden bij de VANL-TCW. We vragen u vooraf zelf te checken of u kunt voldoen aan de randvoorwaarden voor deelname:

  1. Zijn uw percelen begrensd in het provinciale Natuurbeheerplan?
  2. Passen uw wensen bij de beheerstrategie van collectief Rivierenland?
  3. Kunt u zich vinden in de voorwaarden die bij de mogelijke beheerpakketten horen?
  4. Kunt u zich vinden in de vergoeding bij de door u gewenste beheerpakketten?

 

Wilt u meedoen met agrarisch natuur- en landschapsbeheer?


Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLB of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u dat aangeven bij onze coördinator Peter van Noord.

Voor het verwerken van uw aanmelding of het geven van advies maakt de VANL-TCW kosten. U bent daarom verplicht om lid te worden van de VANL-TCW. 

Voorafgaand kunt u zelf checken of u kunt en wilt voldoen aan de belangrijkste randvoorwaarden voor deelname.

 

 

 DOE DE ANLB-CHECK!