Nieuwspagina 2021

 

 

Patrijzenranden gaan bloeien


 


7 juni 2021
. De patrijzenranden in het gebied van de VANL-TCW komen in bloei. Een patrijzenrand is een akkerrand die bestaat ook stroken of blokken. De ene strook/blok wordt het ene jaar opnieuw ingezaaid. En de andere wordt het volgende jaar opnieuw ingezaaid. Zo is er altijd overjarig gewas waar de patrijs graag in broedt. En kruiden en bloemen waar ze voedsel vinden. Patrijzenkuikens leven de eerste twee weken alleen van insecten. Daarna gaan ze ook zaden en bladgroen eten, net als de ouders.

 

 

Rommel op de HU

5 juni 2021
. De Heesseltsche Uiterwaarden is een mooi gebied. Je kunt er goed recreëren. Maar waarom moet er een bord omver en wordt de rommel achter gelaten?

 

 

Reekalfjes redden met behulp van een drone


18 mei 2021. De inzet van een drone van de VANL-TCW is een goede dienst gebleken bij het redden van reekalfjes. Vlak voor boeren hun gras in mei voor de eerste keer maaien, vragen ze de VANL-TCW hun te maaien percelen, waar vaak reeën worden gezien, te controleren op reekalveren. Dit gebeurt met behulp van een drone, die voorzien is van een warmtebeeldcamera en een gewone camera. 
Peter van Noord en Rosina Verweij, het Drone-Team van de VANL-TCW gaan zo vroeg mogelijk op pad op zoek naar reekalveren. Omdat het verschil in temperatuur van de bodem en van het reekalf dan het grootst is, kunnen de jonge dieren gemakkelijk opgemerkt worden. De drone scant het veld en op de monitoren is te zien waar een reekalf ligt. 

 

 

Kennisaanbod 2021 van CR 
  
 
6 mei 2021. Collectief Rivierenland heeft ook voor 2021 een uitgebreid aanbod samengesteld aan cursussen, workshops en excursies op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en natuurinclusieve landbouw. Deze zijn met name gericht op onze deelnemers aan de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, maar ook niet-leden zijn van harte welkom.


Lees meer en download de brochure >>>

&nbsp

 

Platvorm Natuurinclusieve Landbouw6 mei 2021. Gelderse boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw kunnen terecht bij het Platform Natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Met de lancering van de nieuwe website is er nu digitaal toegang tot informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Lees meer >>>
  

     
  
Het Rivierengebied is de moeite waard ......


Onze organisatie heeft Adri Timmermans een aantal films laten maken. 

Ga naar de filmpagina >>>

 

 

Onze Weidevogels

23 april 2021.  'Onze Weidevogels' is een initiatief van JEEN communicatie en Agrio uitgeverij. Doel is om boeren via dit online platform en printmagazines te inspireren en informeren over weidevogelbescherming. Boeren zijn cruciaal als gastheer voor weidevogels en weidevogels op hun beurt voor het imago voor onze sector.
   
   

Magazine - Editie 2 (April 2021) › Onze Weidevogels | Melkvee.nl - Nieuws en kennis voor de melkveehouder

 

  

Grazers Heesseltsche Uiterwaarden

6 februari 2021. De grote grazers maken er de dienst uit sinds de uiterwaarden bij Heesselt als natuurgebied zijn ingericht. Maar het lijkt erop dat niet iedereen hier goed over te spreken is. Een vandaal heeft het op het gebied voorzien en knipt stelselmatig de omheining kapot.

 

 


 

   

Dronepiloten


Voor dag en dauw staan dronepiloten Peter van Noord en Rosina Verweij aan de rand van een kruidenrijk grasland. Ze gaan de aanwezige weidevogels in het lange gras proberen in beeld te brengen.

Lees meer >>> 
Plasdraspercelen


In de gebieden van VANL-TCW realiseren we samen met de boer een nieuw plasdras perceel. Het weiland wordt vochtig, met natte plekken en de bodem wordt zacht. De VANL-TCW stelt daarvoor een zonnepomp ter beschikking. 

Lees meer >>>Natuurinclusieve landbouw


Dit voorjaar is het project Natuurinclusief Betuws Boeren van start gegaan. Het is het vervolg op het project van vorig jaar waar gestart is met het planten van hagen en inzaai van kruiden randen voor het bevorderen van de biodiversiteit. 

Lees meer >>>