ANLB CHECK

 
Stap 1 van 4
STAP 1: Zijn uw percelen begrensd in het provinciale natuurbeheerplan?

 

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie de beleidskaders aan voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb): in welke gebieden subsidie in principe mogelijk is, en welke doelsoorten het ANLb moet ondersteunen. Op de website van de provincie kunt u zelf checken of uw percelen in aanmerking kunnen komen voor subsidie via het ANLb. 

Het is voor Collectief Rivierenland niet mogelijk om een beheervergoeding te verstrekken op percelen die in het Natuurbeheerplan niet begrensd zijn als zogenaamd leefgebied.

 

  1. Ga naar de kaart van het provinciaal natuurbeheerplan
  2. Vink linksboven het vakje Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer aan. Rechts in beeld ziet u dan de legenda met de vier leefgebieden.
  3. Zoom in naar uw percelen.
  4. Wijzig eventueel de ondergrond naar Luchtfoto om uw percelen beter te kunnen zien. Het keuzemenu boven de kaart staat standaard op Topo ESRI, dit kunt u wijzigen in Luchtfoto 2015.

 


Vallen uw percelen/randen/landschapselementen binnen een Leefgebied?

 

 JA ga naar stap 2

 

 NEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snel naar

Nieuws

Er zijn op dit moment geen actuele berichten.