Het rivierengebied is de moeite waard ……..

 

 

 

 

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud, maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden.

Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV.

Daarnaast heeft onze vereniging een belangrijke rol bij het van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuur- landschapsbeheer.

 

CURSUS: Ontwikkeling kruidenrijke akkers en akkerranden

Meer weten over mengselkeuze, aanleg en beheer van kruidenrijke akkers  en – akkerranden; neem dan deel aan de cursus op 19 of 26 juni rondom dit thema. Er is speciale aandacht voor de flora en fauna, in het bijzonder voor akkervogels.

 
Klik bij "nieuws" op de link of klik op onderstaande link     

 

 

 CURSUS: Ontwikkeling kruiden- en faunarijk grasland

 

Op 5 en 12 juni organiseert het Collectief Rivierenland een cursus rondom het beheer en ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland. In deze cursus CURSUS: Ontwikkeling leert u leert welke beheermaatregelen invloed hebben op de kruidenrijkdom en hoe u kunt bepalen welke maatregelen relevant zijn voor uw eigen graslandpercelen.


Klik bij "nieuws" op de link of klik op onderstaande link      

 

 

 

 

  

 

 

De belastingdienst heeft de VANL-TCW  aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling.
Klik op het logo ANBI voor meer informatie.
           

 


 

  

Volg ons op: