Het rivierengebied is de moeite waard ……..

  

De Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw. Zij streeft daarbij niet alleen naar behoud,

maar ook naar verbetering van natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden. 

Onze vereniging heeft een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied. Weidevogelbeheer, onderhoud aan landschapselementen, beheer natuurgebieden, behoud van hoogstam fruit, natuurvriendelijk beheer van bermen, akkerranden en slootkanten zijn activiteiten die in goede handen zijn bij een ANV. Samen met Collectief Rivierenland. Daarnaast heeft onze vereniging een belangrijke rol bij het van het landelijk gebied, onder andere bij de omvorming van het huidige Europese landbouwbeleid, waar boeren een dienst aan de maatschappij moeten leveren om subsidie te ontvangen. Een veel genoemde dienst is agrarisch natuur- landschapsbeheer.

 

  

Snel naar


         Lid worden           

             ANLB                

          TCW-filmpje        

  

 

 

 
Samen met 150 boeren en landeigenaren levert de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer en Landschap Tieler- en Culemborgerwaarden (VANL-TCW) een belangrijke bijdrage aan natuur, landschap en biodiversiteit binnen de Tieler- en Culemborger Waarden.

 
  

 

 

De VANL-TCW geeft boerenlandvogels meer toekomst


 

 

 

UITGELICHT:  

  

ANLBMet ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daarvoor bestaat er een marktconforme vergoeding. Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, .....

Lees meer >>>

HoogstamfruitIn oktober 2016 is de afdeling Hoogstamfruit Rivierenland opgericht als onderafdeling van VANL- TCW. De doelstelling is met name het instand houden van oude fruitrassen, het behoud van hoogstamboomgaarden in het landschap van Rivierenland en het stimulieren van nieuwe aanplant. 

Lees meer >>>

De steenuilDe Steenuil is de kleinste onder onze uilen. Hij is herkenbaar aan de geringe grootte (22 cm) en de plompe gestalte. De heldere citroengele ogen met de donkere pupil en de afgeplatte kop geven hem een fel en streng uiterlijk. Het verenkleed is van boven bruin met op de kop enige witte vlekken.

Lees meer >>>

 

 

 

WeidevogelsHet beheer van weidevogelgebieden is in handen van agrarische natuurverenigingen boeren en natuurbeschermingsorganisaties. Gebiedsgericht samen te werken en contracten af te sluiten met de overheid om het beheer van gras- en bouwland af te stemmen op het voorkomen van weidevogels.

Lees meer >>>

  

Plasdras

 
In de gebieden van VANL-TCW realiseren we samen met de boer een nieuw plasdras perceel. Het weiland wordt weer vochtig, met natte plekken en de bodem wordt weer zacht. De VANL-TCW stelt daarvoor een plasdraspomp/zonnepomp ter beschikking. Met behulp van de plasdraspomp .....

Lees meer >>>

  

PatrijzenPatrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap ...... De patrijs is een kleine gedrongen hoender met een lengte van 30 cm en ..

Lees meer >>>


  

VANL-TCW
Momenteel beheren wij met Collectief Rivierenland en met onze deelnemers ruim 1.100 hectare aan agrarische natuurgebieden. Dit zijn onder andere weidevogelgebieden, oude hoogstamboomgaarden, maar ook landschapselementen als knotbomen, heggen en poelen. 
Dit doen wij voor het behoud van het karakteristieke rivierenlandschap met zijn kenmerkende soorten als de patrijs, de steenuil, de grutto en de kamsalamander. 

 
Hoe?
Onder andere via de subsidieregeling Agrarisch- Natuur en Landschapbeheer (ANLb) waarbij grondeigenaren een vergoeding krijgen voor het beheer van natuur en landschap.

  

 

 

 

De belastingdienst heeft de VANL-TCW  aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling.
Klik op het logo ANBI voor meer informatie.
           

 


 

  

Volg ons op: